Mẫu giấy đề nghị hoàn trả tiền như thế nào?

giấy đề nghị hoàn trả tiền

Những vấn đề liên quan đến tiền thường rất nhạy cảm và cần có những giấy tờ chứng nhận khi thực hiện vay/ trả. Để đảm bảo tính rõ ràng và công khai và là bằng chứng trước pháp luật nếu như có sự tranh chấp giữa 2 bên. Trong đó giấy đề nghị hoàn trả tiền là loại giấy tờ yêu cầu được trả lại tiền trong một số trường hợp nhất định.

Giấy đề nghị hoàn trả tiền do vi phạm hợp đồng 

Yêu cầu hoàn trả cho vi phạm hợp đồng là khoản tiền bên mua tạm ứng cho bên bán để đảm việc giao kết hợp đồng được diễn ra. Đối với giao dịch bất động sản đây chính là khoản tiền đặt cọc, mua bán trao đổi hàng hóa gọi là tiền tạm ứng,… Tuy nhiên về nội dung của giấy này trong các trường hợp khác nhau tương đối giống nhau. Tại điều 328 Luật Dân sự 2015 đã quy định cơ sở pháp lý về tiền đặt cọc.

giấy đề nghị hoàn trả tiền

Cách viết đơn yêu cầu hoàn trả tiền do vi phạm hợp đồng

Mẫu đơn này rất quan trọng, sử dụng khi muốn thông báo cho đối tác đề nghị thanh toán. Theo những điều khoản hợp đồng thỏa thuận trước, hạn chế việc kiện nhau ra Tòa án. Nội dung của đơn yêu cầu hoàn trả tiền trong trường hợp vi phạm hợp đồng gồm nơi gửi đến, thông tin của người yêu cầu, nội dung và yêu cầu. 

Trong mục nơi gửi đến gần ghi rõ và chính xác tên cũng như trụ sở của cá nhân hay tổ chức mà người viết cần họ hoàn trả tiền. Thông tin của người yêu cầu cũng đảm bảo chính xác và rõ ràng như tên, trụ sở, đại diện công ty, số CMND/ CCCD, số điện thoại,…

Nội dung của đơn ghi rõ, cụ thể thời điểm và quá trình giao kết hợp đồng chính/ hợp đồng cọc/ tạm ứng. Dựa vào hợp đồng đã giao kết nêu lên căn cứ thỏa thuận về vấn đề hoàn trả tiền cọc/ tạm ứng và tiền phạt vi phạm hợp đồng. 

Phần yêu cầu chính là yêu cầu của người viết đơn đề nghị cá nhân/ tổ chức trong hợp đồng hoàn trả tiền cọc/ tạm ứng cho mình. Lưu ý cần ghi rõ giá trị của khoản tiền đó cả bằng số và bằng chữ. Bị phạt theo thỏa thuận trước hoặc quy định của hợp đồng đã ký kết. 

Lưu ý khi đề nghị hoàn trả tiền 

giấy đề nghị hoàn trả tiền

Người viết cần phân biệt được tiền cọc và tiền tạm ứng, hai loại tiền này có hậu quả pháp lý khác nhau. Đối với tiền tạm ứng/ trả trước thì sẽ được hoàn trả 100% theo quy định. Trong trường hợp hủy bỏ hợp đồng, một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng hay do Pháp luật quy định.  Trường hợp hợp đồng vô hiệu thì tiền đặt cọc là vô hiệu trừ khi có thỏa thuận giữa các bên hoặc theo quy định của pháp luật. 

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước

Ngày 30/3/2020 Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp cho ngân sách nhà nước. Trong đó có quy định các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức được hoàn trả các khoản đã nộp. Nếu khoản đó được cơ quan Thuế/ Hải quan, cơ quan thu kiểm tra, xem xét, ra quyết định. Khoản thu đó được đơn vị nộp vào ngân sách Nhà nước, có chứng nhận từ Kho bạc Nhà nước. Số tiền này sẽ được hoàn trả ngay, không được dùng để bù trừ vào khoản phải nộp kỳ sau.

Công văn cũng quy định về việc bù trừ đối với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau. Các thông tin kê khai trong giấy đề nghị hoàn trả đảm bảo trung thực, chính xác và rõ ràng. 

Trong nhiều trường hợp giấy đề nghị hoàn trả tiền vô cùng quan trọng. Đây là chứng cứ, căn cứ bảo vệ quyền lợi của người làm đơn nếu có phát sinh khi ký kết hợp đồng. Hoặc yêu cầu hoàn trả đối với khoản thu của ngân sách Nhà nước, cụ thể là về thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *