Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng theo nghị định 46/2015

mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng theo nghị định 46/2015

Biên bản nghiệm thu công trình – một bước không thể thiếu trong quá trình xây dựng. Tham khảo mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng theo nghị định 46/2015 ngay nào.

Bài viết dưới đây không chỉ giúp bạn trả lời các câu hỏi về giấy tờ công trình xây dựng mà còn cung cấp cho bạn một số vấn đề liên quan đến chủ đề: “Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng theo nghị định 46/2015”. Mời bạn theo dõi bài viết dưới đây để lập bản xây dựng công trình một cách hiệu quả nhất nhé!

mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng theo nghị định 46/2015
Nghiệm thu công trình xây dựng phải tuân theo nghị định của chính phủ

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng theo nghị định 46/2015

Nghiệm thu chất lượng công trình được coi là một trong những khâu quan trọng trong xây dựng. Đối với những công trình có quy mô lớn thì việc nghiệm thu chất lượng công trình sẽ giúp cho công trình sau khi thi công xong đảm bảo an toàn hơn so với những hạng mục thông thường sẽ có đơn vị trực thuộc các thao tác đến và thực hiện khảo sát. 

Vậy thường dựa vào những điều kiện nào để chấp nhận đánh giá chất lượng công trình? Công tác kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng bao gồm một số công việc chủ yếu như: Kiểm tra vật liệu, kết cấu, thiết bị; tổ chức các bước nghiệm thu,…

Nghiệm thu là quá trình kiểm định, nghiệm thu và thẩm định một dự án sau khi hoàn thành việc xây dựng. Còn có thể hiểu theo cách khác, nghiệm thu là quá trình kiểm tra chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng. Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng theo nghị định 46/2015 vô cùng quan trọng.

Việc nghiệm thu công trình do cơ quan có thẩm quyền thực hiện, căn cứ vào bản vẽ, đo đạc kiểm tra chất lượng công trình đã thi công trước đó để đánh giá chất lượng công trình, kỹ thuật có đủ điều kiện đưa vào sử dụng hay không.

mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng theo nghị định 46/2015
Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng theo nghị định 46/2015

Tại sao phải lập biên bản nghiệm thu công trình?

Biên bản nghiệm thu công trình là một trong những tài liệu quan trọng bắt buộc phải có trong hồ sơ thanh toán công trình, giai đoạn xây dựng công trình, hạng mục công trình và công trình hoàn thành.

Công tác nghiệm thu chứng tỏ công việc đã được thực hiện và hoàn thành, chất lượng công việc đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong hồ sơ mời thầu, phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã xác định và theo đúng kế hoạch. 

Công trình được hoàn thành trong điều kiện nhà thầu quản lý chất lượng kỹ lưỡng, có sự giám sát của chủ đầu tư, đúng khối lượng, đảm bảo điều kiện sử dụng đảm bảo an toàn, thuận lợi và không làm suy giảm các yếu tố môi trường.

Để được thanh toán, sản phẩm xây dựng trước hết phải làm biên bản nghiệm thu để chứng minh công việc đó đã hoàn thành. Việc nghiệm thu được thực hiện theo Nghị định 46/2015 của Chính phủ.

Những lưu ý khi lập biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

Việc nghiệm thu công trình xây dựng và những lưu ý khi lập biên bản nghiệm thu công trình phải dựa trên các căn cứ quy định tại Điều 27 Nghị định 46/2015/NĐ-CP như sau:

  • Căn cứ vào kế hoạch nghiệm thu công việc xây dựng và tiến độ thi công thực tế trên công trường, người giám sát thi công và người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp thi công xây dựng nhà thầu tiến hành nghiệm thu công việc xây dựng để thay đổi công trình bước thi công. Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng văn bản đối với một hoặc nhiều công việc xây dựng của hạng mục công trình theo đơn đặt hàng.
  • Người giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả kiểm tra, thí nghiệm, chất lượng vật tư, thiết bị thực hiện trong quá trình thi công liên quan đến đối tượng nghiệm thu để kiểm tra công việc xây dựng được yêu cầu nghiệm thu.
  • Người giám sát thi công xây dựng công trình phải tiến hành nghiệm thu công việc xây dựng và xác nhận bằng văn bản, chậm nhất là 24 giờ, kể từ ngày nhận được thông báo nghiệm thu công việc thay đổi bước thi công của nhà thầu xây dựng. Trường hợp không đồng ý với việc nghiệm thu phải thông báo lý do bằng văn bản cho nhà thầu thi công xây dựng công trình.
mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng theo nghị định 46/2015
Kiểm tra hiện trạng đối tượng nghiệm thu công trình xây dựng

Ngoài ra, khi lập biên bản nghiệm thu công trình xây dựng cần lưu ý đảm bảo các nội dung được pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 26/2016/TT-BXD về quản lý và đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành nêu trên.

Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng được lập cho từng công việc xây dựng hoặc được lập chung cho nhiều công việc xây dựng của hạng mục công trình theo trình tự xây dựng, bao gồm các nội dung sau:

  • Tên công việc được nhận;
  • Thời gian cụ thể và địa điểm nghiệm thu;
  • Thành phần tham gia vào ký biên bản nghiệm thu;
  • Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hoặc không nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, điều chỉnh, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có);
  • Chữ ký, họ tên, chức danh của người ký biên bản nghiệm thu;
  • Phụ lục kèm theo (nếu có).

Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin về chủ đề: “Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng theo nghị định 46/2015”. Hy vọng rằng sau khi đọc bài viết bạn sẽ thấy dễ dàng hơn trong quá trình lập biên bản nghiệm thu công trình xây dựng. Cảm ơn đã theo dõi bài viết và hẹn gặp lại trong bài viết tới!             

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *