Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn 

mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn là một công đoạn quan trọng sau khi công trình được hoàn thành. Việc làm này có vai trò quan trọng để tiến hành đánh giá kết quả và nghiệm thu. Vậy thì biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn là gì và khi nào thì sử dụng nó? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để giải đáp thắc mắc này của mọi người.

mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là gì?

Người dùng cần phải hiểu được biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là gì trước khi tham khảo mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Vậy mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là gì? Sau khi công trình được xây dựng xong thì việc làm cần thiết lúc này đó chính là lập biên bản nghiệm thu để tiến hành đánh giá kết quả. Tùy thuộc vào nội dung tính chất công việc khác nhau mà các mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành cũng sẽ có những yêu cầu khác nhau. Biên bản nghiệm thu khối lượng cũng giống như biên bản nghiệm thu hoàn thành thường được sử dụng để đánh giá chất lượng của công việc. 

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành chính là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép và lưu trữ lại việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Mẫu biên bản này đề cập đến những hạng mục như: công trình, thời gian, thành phần nghiệm thu, nội dung nghiệm thu… 

Khi nào thì bạn sử dụng mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn được thực hiện khi kết thúc các giai đoạn xây dựng, nhằm mục đích đánh giá chất lượng của các hạng mục. Sau khi kiểm tra nếu các hạng mục, giai đoạn của công trình đạt yêu cầu về chất lượng thì sẽ được phê duyệt đảm bảo chất lượng, phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật và được chấp thuận sử dụng có biên bản nghiệm thu theo quy định của Chính phủ.

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn

mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ———–

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

  Công trình:…………………………………………………………

  Gói thầu:……………………………………………………………

  Số Biên bản nghiệm thu:……………………………………..

  Ngày nghiệm thu:……………………………………………….

  Khối lượng thực hiện: từ ngày…tháng… năm…đến ngày… tháng… năm

  1.             CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU:

  Đại diện Ban Quản Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (hoặc Nhà thầu Tư vấn giám sát)

  Ông:………………………….. Chức vụ:……………………….

  Ông:………………………….. Chức vụ:……………………….

  Ông:………………………….. Chức vụ:……………………….

  Đại diện nhà thầu thi công:………………………………

  Ông:………………………….. Chức vụ:……………………….

  Ông:………………………….. Chức vụ:……………………….

  2.         CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU: 

STT HẠNG MỤC CÔNG VIỆC Đơn

 vị

tính

    KHỐI LƯỢNG    
      Trúng

thầu

Đã điều chỉnh bổ sung Đã nghiệm thu các đợt trước Nghiệm thu đợt này Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán.

BAN QUẢN LÝ ĐT VÀ XDTL 10

(Hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

NHÀ THẦU THI CÔNG

(Ghi tên Nhà thầu thi công)

CÁN BỘ GS P. GIÁM ĐỐC CÁN BỘ KT GIÁM ĐỐC

Cách ghi Biên bản: Cột (2) chỉ ghi theo danh mục khối lượng được tiến hành nghiệm thu trong đợt.

Hướng dẫn soạn mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

Các mẫu văn bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành hiện nay đều được thực hiện theo một quy định chung đi chăng nữa cũng đều phải tuân thủ theo bố cục đã được quy định như sau:

Tên của công ty thực hiện nghiệm thu và số của mẫu văn bản nghiệm thu sẽ được thể hiện ở phía góc trên cùng bên trái của biểu mẫu văn bản.

Các nội dung nghiệm thu phải được trình bày theo một trình tự nhất định: số thứ tự tài sản cần phải được thực hiện sửa chữa, tên của loại máy móc tài sản cần được sửa chữa, bộ phận sẽ được sử dụng tài sản được sửa chữa, nội dung thực hiện sửa chữa các loại máy móc, tài sản cũng như kết quả đạt được sau sửa chữa.

Chữ ký xác nhận về việc thực hiện nghiệm thu của các bên có liên quan và chức trách.

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn cần có những nội dung như sau:

  • Phần quốc hiệu tiêu ngữ được xem là phần không thể thiếu trong mỗi biên bản và biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành cũng không ngoại lệ.
  • Tiếp theo là phần tên biên bản được trình bày căn đều hai bên của trang giấy và được viết in hoa, cụ thể là “BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH”.
  • Lưu ý là cần ghi đầy đủ tên của công trình được nghiệm thu, tên gói thầu và số biên bản nghiệm thu khối lượng được lập, thông tin cụ thể về ngày nghiệm thu;
  • Khối lượng công việc đã thực hiện ghi cụ thể bắt đầu từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.
  • Thông tin của các bên tham gia thực hiện việc nghiệm thu gồm có: đại diện của ban quản lý đầu tư xây dựng và đại diện nhà thầu thi công. Ở phần này bạn cần ghi đầy đủ họ và tên, chức vụ của từng người tham gia.
  • Sau đó là nội dung thống nhất về việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Và trong mục này sẽ có thông tin về số thứ tự, hạng mục từng công việc, đơn vị tính, khối lượng thì gồm có các thông tin về việc trúng thầu, đã điều chỉnh bổ sung, đã nghiệm thu các đợt trước, nghiệm thu đợt này và phần ghi chú nếu có.
  • Sau khi thực hiện việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán thì các bên sẽ ký vào biên bản nghiệm thu.

Đây là những nội dung thông tin cần phải có trong khi soạn thảo biên bản nghiệm thu về khối lượng hoàn thành.

Lời kết

Trên đây tôi đã đưa ra mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn và đồng thời cũng phân tích cách viết cũng như hướng dẫn soạn mẫu biên bản nghiệm thu này. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn làm tốt hơn công việc và đừng quên cập nhật những kiến thức mới nhất từ chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *