Thông tin mới nhất về suất vốn đầu tư 2021

suất vốn đầu tư 2021

Suất vốn đầu tư 2021 là gì? Bao gồm những chi phí nào? Cùng tìm hiểu ngay dưới đây.

Suất vốn đầu tư thường sử dụng trong lĩnh vực xây dựng, căn cứ vào suất vốn đầu tư, các cá nhân, các cơ quan tổ chức có liên quan đến quản lý đầu tư thi công công trình có thể dự tính khoản chi phí để đầu tư xây dựng công trình đó. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu suất vốn đầu tư 2021.

Suất vốn đầu tư 2021 bao gồm các chi phí nào?

Chi phí suất vốn đầu tư 2021 bao gồm các chi phí: Xây dựng, thiết bị, quản lý dự án xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác. Vốn đầu tư được tính đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các khoản chi phí trên.

suất vốn đầu tư 2021
Suất vốn đầu tư 2021 giúp tính toán sơ bộ được các khoản chi tiêu của dự án

Nội dung chi phí trong suất vốn đầu tư không bao gồm chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu cụ thể của dự án, công trình cụ thể như:

 • Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bao gồm: Bồi thường về đất, nhà, công trình trên đất, tài sản trên đất, trên mặt nước và các chi phí bồi thường khác theo quy định, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, chi phí tái định cư, chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kinh phí sử dụng đất, thuê đất trong thời gian xây dựng (nếu có), chi phí di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng (nếu có) và các chi phí khác có liên quan.
 • Lãi vay trong thời gian đầu tư xây dựng (đối với dự án sử dụng vốn vay).
 • Vốn ban đầu (đối với dự án đầu tư có mục đích sản xuất kinh doanh).
 • Chi phí dự phòng trong tổng số chi phí đầu tư (dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và dự phòng yếu tố mất giá trong quá trình thi công dự án).
 • Một số chi phí khác bao gồm: đánh giá tác động môi trường và xử lý các tác động của dự án đối với môi trường, đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan ngại về biến dạng công trình, chi phí kiểm định chất lượng công trình xây dựng, gia cố đặc biệt của nền công trình, chi phí thuê tư vấn nước ngoài.

Hướng dẫn sử dụng suất vốn đầu tư 2021

Khi sử dụng suất vốn đầu tư ban hành phải căn cứ vào loại cấp công trình, thời điểm lập tổng mức đầu tư, khu vực đầu tư xây dựng công trình, hướng dẫn cụ thể và các chi phí khác. Phù hợp với yêu cầu cụ thể của dự án để bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi mục đích sử dụng cho phù hợp, cụ thể:

suất vốn đầu tư 2021
Dùng suất vốn đầu tư 2021 để tránh những chi phí phát sinh, đôi khi nó là rất lớn

Bổ sung các chi phí cần thiết theo yêu cầu cụ thể của dự án/công trình. Các chi phí tăng thêm này được xác định theo quy định hiện hành và hướng dẫn phù hợp với thời điểm xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

 • Điều chỉnh, chuyển đổi suất vốn đầu tư trong một số trường hợp như:
  • Quy mô năng lực sản xuất, dịch vụ của công trình khác với quy mô năng lực sản xuất, dịch vụ của công trình đại diện nêu trong danh mục ban hành.
  • Có sự khác biệt về đơn vị đo năng lực sản xuất, dịch vụ của công trình với đơn vị đo sử dụng trong danh mục ban hành.
  • Sử dụng mục tiêu vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư cho các công trình muốn mở rộng, nâng cấp, cải tạo hoặc công trình có yêu cầu cao hơn cả về công nghệ.
  • Có các yếu tố đặc biệt về địa điểm xây dựng, địa chất nền công trình.
  • Dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có quy định chi phí khác với quy định trong ban hành.
  • Mặt bằng giá xây dựng tại thời điểm xác định chi phí đầu tư xây dựng có sự chênh lệch đáng kể so với thời điểm xuất vốn đầu tư.
 • Điều chỉnh, chuyển đổi tỷ lệ vốn đầu tư ban hành về thời điểm và địa điểm tính toán:
  • Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư ban hành đến thời điểm tính toán được sử dụng chỉ số giá xây dựng công bố theo quy định.
suất vốn đầu tư 2021
Chủ đầu tư sẽ thu được lợi nhuận cao hơn nếu biết sử dụng suất vốn đầu tư
 • Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư cho vị trí tính toán xác định theo phương pháp kinh nghiệm/chuyên gia trên cơ sở phân tích, đánh giá so sánh các yếu tố địa chất, địa hình, thủy văn và bề mặt bằng giá khu vực/khu vực.
 • Việc điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư xây dựng công trình được ban hành khi áp dụng cho từng công trình cụ thể.

Kết cấu và nội dung suất vốn đầu tư 2021

Bộ suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2020 được kết cấu thành 4 phần và được mã hóa bằng số hiệu thống nhất như sau:

 • Phần 1: Giải thích chung và hướng dẫn sử dụng.

Phần này giới thiệu khái niệm, cơ sở tính toán, phạm vi sử dụng, các khoản mục chi phí theo quy định được tính vào suất vốn đầu tư, nêu chi tiết những nội dung đã tính được và chưa được tính đến trong suất vốn đầu tư, hướng dẫn sử dụng suất vốn đầu tư.

 • Phần 2: Suất đầu tư xây dựng.

Bao gồm hệ thống định mức suất vốn đầu tư xây dựng công trình, thuyết minh các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng và nội dung chi phí của các suất vốn đầu tư.

 • Phần 3: Giá cả xây dựng kết cấu công trình chung.

Bao gồm hệ thống tiêu chuẩn về giá các bộ phận kết cấu của một số loại công trình, các tiêu chuẩn áp dụng và các chỉ dẫn kỹ thuật cần thiết.

Số hiệu quả đầu tư xây dựng và giá bộ phận kết cấu được mã hóa gồm 8 số (00000000), trong đó: số thứ nhất thể hiện loại chỉ tiêu (1: suất đầu tư, 2: giá bộ phận kết cấu), Số thứ hai thể hiện loại công trình (1: công trình thuộc dân dụng, 2: công trình thuộc công nghiệp, 3: công trình thuộc hạ tầng kỹ thuật, 4: công trình thuộc giao thông, 5: công trình thuộc nông nghiệp và phát triển nông thôn), 3 số tiếp theo thể hiện nhóm tác phẩm thuộc 5 loại công trình, 2 số tiếp theo thể hiện chỉ tiêu cụ thể cho các tác phẩm đã phát hành, Số cuối cùng thể hiện mục tiêu (0: suất đầu tư, 1: suất chi phí xây dựng, 2: suất chi phí thiết bị).

 • Phần 4: Hệ số điều chỉnh khu vực khi áp dụng suất đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình tổng hợp các bộ phận kết cấu.

Kết luận

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong thông tin về suất vốn đầu tư 2021. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn một phần nào đó trong công việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *